Satsang At JCSF

Recordings !

Bhadrabhau Vijayji  (Paryushan Parva 2021)

9/2/2021 Importance of Paryushan

Kalpa Sutra
9/3/2021 Lecture 1
9/4/2021 Lecture 2
9/5/2021 Lecture 3
9/6/2021 Lecture 4
9/7/2021 Lecture 5
9/8/2021 Lecture 6
9/9/2021 Lecture 7
9/10/2021 Lecture 8

Utradhayan Sutra
9/3/2021 Lecture 1
9/4/2021 Lecture 2
9/5/2021 Lecture 3
9/6/2021 Lecture 4
9/7/2021 Lecture 5
9/8/2021 Lecture 6
9/9/2021 Lecture 7

Samaniji (March 8 2020)

Bagavati Sutra

Tarlaben Doshi(July 2019) 
63 Doordhyan
7/22/2019 Lecture 1
7/23/2019 Lecture 2
7/24/2019 Lecture 3 (missing)
7/25/2019 Lecture 4

Pandit Dr. Sanjeev Godha(June 2019) 
Tatvasutra
6/6/2019 Lecture 1
6/6/2019 Lecture 2
6/7/2019 Lecture 1
6/7/2019 Lecture 2
6/8/2019 Lecture 1
6/8/2019 Lecture 2
6/10/2019 Lecture 1
6/10/2019 Lecture 2
6/11/2019 Lecture 1
6/11/2019 Lecture 2
6/12/2019 Lecture 1
6/12/2019 Lecture 2

Samayasaar (Gatha 6)
6/7/2018
6/8/2018
6/10/2018
6/11/2018
6/12/2018

Shrut Panchami vidhan
6/9/2018

Dr. Jitendra Shah (Aug 2018)

Prashamarti
Lecture 1
Lecture 2
Lecture 3
Lecture 4
Lecture 5
Lecture 6
Lecture 7
Lecture 8
Lecture 9
Lecture 10

Ashtapad Tirth
Lecture 1

Pandit Dr. Sanjeev Godha(June 2018) 
Tatvasutra
6/1/2018 Lecture 1
6/1/2018 Lecture 2
6/2/2018 Lecture 1
6/2/2018 Lecture 2
6/4/2018 Lecture 1
6/4/2018 Lecture 2
6/5/2018 Lecture 1
6/5/2018 Lecture 2
6/6/2018 Lecture 1
6/6/2018 Lecture 2
6/7/2018 Lecture 1
6/7/2018 Lecture 2

Samayasaar (Gatha 6)
6/2/2018
6/4/2018
6/5/2018
6/6/2018
6/7/2018

Siddha Pujan with explanation)
6/2/2018
navakar Mantra
6/2/2018

Nileshbhai Shah (May 2018)

Samyaktwa na 8 ang from ratnakarandak shravakachar
Lecture 1
Lecture 2
Lecture 3
Lecture 4

Samvar Adhikar from Samaysaar
Lecture 1
Lecture 2
Lecture 3

Dr. Jitendra Shah (Aug 2017)

Prashamarti
Lecture 1
Lecture 2
Lecture 3
Lecture 4
Lecture 5
Lecture 6
Lecture 7

Bal Brahamchari Shri Dipakbhai Bhimani(Aug 2017) 
Shrimadji Patrank 172
Lecture 1
Lecture 2
Lecture 3
Lecture 4

Pandit Dr. Sanjeev Godha(May-June 2017) 
Tatvasutra
Lecture 1
Lecture 2
Lecture 3
Lecture 4
Lecture 5

Dev Shastra Guru Puja
Lecture 1

TatvaGyan
Lecture 1

Karma (Sankraman)
Lecture 1 – 5/29/2017
Lecture 2 – 5/30/2017
Lecture 3 – 5/31/2017
Lecture 4 – 6/1/2017

Pandit Fulchand Shashtri(May 2017) 

Amulya Tattva Vichar
Lecture 1 – 5/5/2017
Lecture 2 – 5/5/2017
Lecture 3 – 5/6/2017
Lecture 4 – 5/6/2017
Lecture 5 – 5/8/2017
Lecture 6 – 5/8/2017
Lecture 7 – 5/9/2017
Lecture 8 – 5/9/2017
Lecture 9 – 5/9/2017
Lecture 10 – 5/10/2017
Lecture 11 – 5/10/2017

Jhadbhavey Jhad Pariname
Lecture 1 – 5/6/2017
Lecture 2 – 5/7/2017
Lecture 3 – 5/8/2017

Sabdha Kosh
Lecture 1 – 5/10/2017
Lecture 2 – 5/10/2017

Tarlaben Doshi (Aug-Sep 2016)

Getting prepared for Auspicious Paryushana with Tarlaben Doshi
Lecture 1 – 8/28/2016

Paryushan na panch kartvaya per Kalpasutra
Lecture 1 – 8/29/2016
Lecture 2 – 8/30/2016
Lecture 3 – 8/31/2016
Lecture 4 – 9/1/2016
Lecture 5 – 9/2/2016
Lecture 6 – 9/3/2016
Lecture 7 – 9/4/2016
Lecture 8 – 9/5/2016

Shravak dharmanu palan from many angles
Lecture 1 – 8/29/2016
Lecture 2 – 8/30/2016
Lecture 3 – 8/31/2016
Lecture 4 – 9/1/2016
Lecture 5 – 9/2/2016
Lecture 6 – 9/3/2016
Lecture 7 – 9/4/2016
Lecture 8 – 9/5/2016

Das Lakshan
Lecture 1 – 9/7/2016

Pandit Sanjeev Godha(June 2016)

Tattva Sutra
Lecture 1
Lecture 2
Lecture 3
Lecture 4
Lecture 5
Lecture 6

Samvar Adhikar
Lecture 1
Lecture 2
Lecture 3
Lecture 4
Lecture 5
Lecture 6

Pandit Fulchand Shashtri(June 2016)

Chaitanya no Vikas
Lecture 1
Lecture 2
Lecture 3
Lecture 4
Lecture 5
Lecture 6
Lecture 7
Lecture 8
Lecture 9 (Hindi)

Apurva Avsar
Lecture 1
Lecture 2

14 gunasthanak
Lecture 1
Lecture 2
Lecture 3

krambaddh paryayk
Lecture 1
Lecture 2

Tarlaben Doshi (Oct 2015)
Lecture 1
Lecture 2
Lecture 3
Lecture 4

Dr. Jitendra Shah (Paryushana 2015)

    Kalpa Sutra
        Lecture 1
        Lecture 2
        Lecture 3
        Lecture 4
        Lecture 5

        Lecture 6
        Lecture 7
        Lecture 8

    Panch Sutra
        Lecture 1
        Lecture 2
        Lecture 3
        Lecture 4

    Jain History
        Lecture 1
        Lecture 2
 
   Jain Shravak Jivan
        Lecture 1
 

Pandit Dhirajbhai Mehta (July 2015)
Chaiyavandan And Paramartma Darshan

Lecture 1
Lecture 2
Lecture 3
Lecture 4
Lecture 5

Gnyansaar

Lecture 1
Lecture 2
Lecture 3

Panch Bhav

Lecture 1

Pandit Sanjeev Godha (June 2015)
Tattva

Lecture 1 06/16/2015
Lecture 2 06/17/2015
Lecture 3 06/18/2015
Lecture 4 06/19/2015
Lecture 5 06/20/2015
Lecture 6 06/21/2015

Apurva Avasar

Lecture 1 06/17/2015
Lecture 2 06/18/2015
Lecture 3 06/18/2015
Lecture 4 06/20/2015

Tarlaben Doshi (July 2014)
17 July, 2014
18 July, 2014
19 July, 2014
20 July, 2014
20 July, 2014 – Q/A

Pandit Sanjeev Godha (June 2014)
Karma

Lecture 1 06/27/2013
Lecture 2 06/28/2014
Lecture 3 06/29/2014
Lecture 4 06/29/2014
Lecture 5 06/30/2014
Lecture 8 07/01/2014

Barah Bhavana

Lecture 1 06/27/2013
Lecture 2 06/28/2014
Lecture 3 06/30/2014
Lecture 4 07/01/2014

Pandit Dihrajbhai Mehta (June 2014)
Please print Pages 255-321
Complete Book – Adhyatmasar

May 22 2014
May 23 2014
May 24 2014
May 25 2014
May 26 2014

Karma

May 23 2014
May 24 2014
May 25 2014
May 26 2014

Bhadrabhau Vijayji  (Sept – Oct 2013)
Please print Amrutwel Sajzay

Sep 30 2013 – Satsang Audio – 1
Oct 01 2013 – Satsang Audio – 2
Oct 02 2013 – Satsang Audio – 3
Oct 03 2013 – Satsang Audio – 4
Oct 05 2013 – Satsang Audio – 5
Oct 04 2013 – Bhavana
Oct 04 2013 – Aarti
Oct 04 2013 – Manglik
Oct 06 2013 – Satsang Hindi Audio – 6
Oct 06 2013 – Q&A

Pandit Dihrajbhai Mehta (Sep 2013)
Please print Prabandh 3 and 4
Complete Book – Adhyatmasar

Sep 16 – Part 1
Sep 16 – Part 2
Sep 17 – Part 1
Sep 17 – Part 2
Sep 18 – Part 1
Sep 18 – Part 2
Sep 19 – Part 1
Sep 19 – Part 2

Tarlaben Doshi (June 2013)
Panchachar

Gyanachar 06/21/2013
Darshanachar 06/22/2013
Charitrachar 06/23/2013
Tapachar,Viryachar 06/24/2013

Pandit Sanjeev Godha (June 2013)
Tattvas – Third Dhal from Chha Dhala

Lecture 1 06/14/2013
Lecture 2 06/15/2013
Lecture 3 06/16/2013
Lecture 4 06/17/2013
Lecture 5 06/19/2013
Lecture 6 06/20/2013

Jain Universe

Part 1 – Lower
Part 2 – Upper
Part 3 – Middle

Pravachansar

Lecture 1- Gatha 77
Lecture 2- Gatha 77
Lecture 3- Gatha 77
Lecture 4- Gatha 77
Lecture 5- Gatha 77

06/16/2013 – Why Manushya Bhav Durlabh?

Samir Patel (June 11 2013)
06/11/2013

BEN Sri Ratna PRABHU (May 2013)

Forgiveness – The First Step of Liberation
Religion – The Festive Dimension
Question and Answer

Pandit Dihrajbhai Mehta (Apr 2013)
Please print pages from Adhyatmasar
Complete Book – Adhyatmasar

Lecture 1
Lecture 2
Lecture 3
Lecture 4
Lecture 5
Lecture 6
Lecture 7
Lecture 8
Lecture 9
Lecture 10
Lecture 11
Lecture 12
Lecture 13
Lecture 14

Pandit Dihrajbhai Mehta (Oct 2012)
Please print: First 50 pages of Adhyatmasar
Complete Book – Adhyatmasar

Oct 26 2012 (Gatha 1-15)
Oct 26 2012 (Gatha 16-31)
Oct 27 2012 (Gatha 32-45)
Oct 27 2012 (Gatha 46-70)
Oct 27 2012 (Gatha 71-89)
Oct 28 2012 (Gatha 90-104)
Oct 28 2012 (Gatha 105-115)
Oct 29 2012 (Gatha 116-125)
Oct 29 2012 (Gatha 126-145)
Oct 29 2012 (Gatha 146-154)
Oct 30 2012 (Gatha 155-164)
Oct 31 2012 (Gatha 165-174)

Oct 28 2012 (Atma Sidhdhi no Sar)

Bhadrabhau Vijayji (Sep 2012)
Sep 27 2012
Sep 28 2012
Sep 29 2012
Sep 30 2012

Bhavana 1
Bhavana 2

Mukeshbhai Joshi (Aug 2012)
Sep 13 2012

Samaniji (Sep 2012 – Paryushan Parva)
Sep 13 2012
Sep 17 2012

Dr. Pravinbhai L shah (Sep 2012 – Paryushan Parva)
Jainism 101
Sep 11 2012

Adhytam-Bhaktiyog with sangeet/narration on Shri Anadghanji & Devchandraji Chovisi
Sep 12 2012
Sep 13 2012
Sep 14 2012
Sep 15 2012
Sep 17 2012
Sep 18 2012
Sep 19 2012

Swadhayay on 18 papsthanks by Upadhyay Yashovijayji
Sep 12 2012
Sep 14 2012
Sep 18 2012

Significance of Mohniaya Karma and its effect on Body-Mind-Spirit
Sep 15 2012

Mahavir Janam Vachan
Sep 16 2012

Twelve type of “Taps” for a Jain devotee
Sep 16 2012

Amualay Tatv Vichar Pravachan
Sep 19 2012

Samir Desai (Aug 2012)

Man Changa to Kathorat me Ganga
Aug 19 2012

Nareshbhai Pathak (July 2012)
Meditation
April 27 2014

Vaishnava jan to tene kahiye

July 22 2012

Tralaben Doshi (June 2012)

Samyak Prakaram
June 22 2012
June 23 2012
June 24 2012
June 25 2012

Dr. Rameshbhai Parekh (June 2012)

Swarup Drashtia based on Tatva Dhara book
June 12 2012
June 13 2012
June 14 2012
June 15 2012
June 16 2012 Part 1
June 16 2012 Part 2
Anantunabandhi nu Swarup
June 17 2012

Dr. Ujwalaben Shah (November 2011)

Karan-Karya Rahasaya
Nov 9 2011 Afternoon Part 1
Nov 9 2011 Afternoon Part 2
Nov 10 2011 Morning
Nov 10 2011 Afternoon
Nov 11 2011 Morning
Nov 11 2011 Afternoon
Nov 12 2011 Morning
Nov 12 2011 Afternoon
Nov 14 2011 Morning
Nov 14 2011 Afternoon
Nov 15 2011 Morning Part1
Nov 15 2011 Morning Part2
Nov 15 2011 Afternoon
Nov 16 2011 Morning
Nov 16 2011 Afternoon
Nov 17 2011 Morning
Nov 18 2011 Morning
Nov 18 2011 Afternoon
Nov 21 2011 Morning
Nov 21 2011 Afternoon
Nov 22 2011 Morning
Nov 22 2011 Afternoon
Nov 23 2011 Morning
Nov 23 2011 Afternoon

Jain Bhoogol (Geography)
Nov 9 2011 (at JCSF)
Nov 10 2011 (at JCSF)
Nov 11 2011 (at JCSF)
Nov 12 2011 (at JCSF)
Nov 13 2011 (at JCSF)
Nov 14 2011 (at JCSF)
Nov 15 2011 (at JCSF)
Nov 16 2011 (at JCSF)
Nov 17 2011 (at JCSF)
Nov 18 2011 (at JCSF)
Nov 19 2011 (at JCSF)
Nov 20 2011 morning (at JCSF)
Nov 20 2011 evening (at JCSF)
Nov 21 2011 (at JCSF)
Nov 22 2011 (at JCSF)
Nov 23 2011 (at JCSF)

Pandir Dineshbhai Shah (November 2011)

Parmatma Prakash
Nov 9 2011 Afternoon
Nov 10 2011 Morning
Nov 10 2011 Afternoon
Nov 11 2011 Morning
Nov 11 2011 Afternoon
Nov 12 2011 Morning
Nov 12 2011 Afternoon
Nov 14 2011 Morning
Nov 14 2011 Afternoon
Nov 15 2011 Morning
Nov 16 2011 Morning
Nov 16 2011 Afternoon
Nov 17 2011 Morning
Nov 18 2011 Morning
Nov 18 2011 Afternoon
Nov 21 2011 Morning
Nov 21 2011 Afternoon
Nov 22 2011 Morning
Nov 22 2011 Afternoon
Nov 23 2011 Morning
Nov 23 2011 Afternoon

Kartikeya Anupreksha (Baar Bhavna)
Nov 9 2011 (at JCSF)
Nov 10 2011 (at JCSF)
Nov 11 2011 (at JCSF)
Nov 12 2011 (at JCSF)
Nov 13 2011 (at JCSF)
Nov 14 2011 (at JCSF)
Nov 15 2011 (at JCSF)
Nov 16 2011 (at JCSF)
Nov 17 2011 (at JCSF)
Nov 18 2011 (at JCSF)
Nov 19 2011 (at JCSF)
Nov 20 2011 (at JCSF)
Nov 21 2011 (at JCSF)
Nov 22 2011 (at JCSF)
Nov 23 2011 (at JCSF)

Talk on Shrimadji (Amulaya Tatva Vichar)
Nov 13 2011

Panch Parmeshthi Puja Jayamala
Nov 13 2011

JCSF Thanks

Mr. Karnik Shah
September 2011

Bhavana Part 1
Bhavana Part 1

Pandit Shrenik Gala
August-September 2011

Arihant Vandanavali Part 1
Arihant Vandanavali Part 2
Nava Tattavas Part 1
Nava Tattavas Part 2
Panch Sutra
Four Bhaavana
Jain Biology
Barsa Sutra Part 1
Barsa Sutra Part 2
Gyansaar
18 PAPA Sthanak
Hindi Pravachan
Marganusari 35 Guno
Bhav Puja

Pandit Nautambhai Vakil
August 2011

Lecture 1
Lecture 2
Lecture 3
Lecture 4
Lecture 5
Lecture 6
Bhakti/Bhavana

Pandit Abhaykumar Jain
July 2011

Lecture 1
Lecture 2
Lecture 3
Lecture 4
Lecture 5
Lecture 6
Lecture 7

Puja – Panch Parmeshthi and Nandishwar
Lecture on Importance of Puja

Taralaben Doshi
June 2011

Lecture 1
Lecture 2
Lecture 3

jQuery(function ($) { //open toggle on button click $('a.open-toggle').on('click', function(event){ $('#toggle1.et_pb_toggle_0 .et_pb_toggle_title').click(); }); });